Hundens hörsel


Hundens luktsinne är makalöst bra. Det vet alla. Men det talas sällan om att hundens hörsel. En hund kan höra ett litet ljud mitt i dånet av ett jättestort.

Alla hundägare har varit med om det. Långt innan det mänskliga örat uppfattar att något är på gång, visar hunden med tydliga signaler att den hör något, att den registrerar ett ljud. Dessutom visar hunden direkt om ljudet är välbekant eller inte.

6 korta om hundens hörsel

  • Hunden uppfattar ljud på fyra gånger längre avstånd än människan.
  • Människans förmåga att höra ljusa ljud – höga frekvenser – stannar vid 20000 svängningar per sekund. Hunden klarar 60000.
  • Låga frekvenser, alltså riktigt dova ljud, hör människor och hundar nästan lika bra.
  • En hund kan snabbt bestämma varifrån ett ljud kommer med hjälp av sina rörliga öron. Den förmågan har konstaterats hos 16 dagar gamla valpar.
  • Hunden klarar att sortera upp till 60 olika ljudkällor samtidigt. Det är ungefär fyra gånger fler än människan kan hantera.
  • Men 60 olika ljud samtidigt kan bli rörigt och mentalt slitsamt. Därför har hunden utvecklat en förmåga att ”stänga av” vissa ljud för att kunna koncentrera sig på andra, de som är intressanta för tillfället. Det innebär i praktiken att ett ljud som i hundägarens öron dränker allt annat kan sorteras (eller filtreras) bort av hunden, för att den istället vill höra det där andra och betydligt otydligare men definitivt mer intressanta ljudet.


Hundar har bara svettkörtlar i tassarna. Dom reglerar temperaturen via slemhinnor i nos, munhåla samt tunga


De hässjar /flåsar för att skapa avkylning. Om luften är för varm fungerar inte flåsandet för att sänka kroppstemperaturen.

Är de bra att kasta boll med sin hund?

Upprepad bollkastning ökar hundens upphetsningstillstånd och adrenalinnivå, vilket faktiskt kan ta upp till ett par timmar innan det sjunker igen, och hundar kräer och behöver ofta mer av det ju längre tiden går.Vad säger Jordbruksverket om att lämna hunden ensam?


  • Hundar bör rastas var sjätte timme dagtid, valpar och äldre hundar dock oftare (Allmänna råd 2 kap. 12 §)
  • Hundvalpar under 4 månader får endast lämnas helt ensamma kortare stunder (Allmänna råd till 2 kap. 8 §)


.

          Statens jordbrukverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt


Hundar är flockdjur som vill vara tillsammans med sin flock. Att lämna hunden ensam ofta och länge är därför inte bra för hunden. En hund som är ensam gör oftast inte så mycket mer än att vila, därför är det att rekommendera att inte lämna hunden mer än nödvändigt, samt att aktivera den på fler sätt än att endast rasta hunden. Tänk också på att hunden behöver tränas till att vara ensam hemma. Börja korta stunder och utöka tiden långsamt när du märker att din hund blir mer trygg och van vid att vara ensam.


Kort fakta om hund

Hund är en domesticerad underart av varg. Läran om hundar kallas kynologi. Hundar finns av många olika raser, vilka framavlats av människan sedan hunden domesticerades. Idag bestäms dessa raser utifrån vissa rasstandarder som internationellt fastställs av Fédération Cynologique Internationale.Wikipedia

Vetenskapligt namn:Canis lupus familiaris

Dräktighetstid:58 – 68dagar

Livslängd:10 – 13år

Höjd:15 – 110cm (Skulderhöjd)

Domän:Eukaryoter; Eukaryota

Hastighet:Tysk schäferhund: 48km/h,Greyhound: 72km/h